top of page
LightBackNew.jpg
The Dreamer Lee Ziv

הרצאות

הרצאות בעברית/אנגלית באופן פרונטלי או מקוון

The Dreamer Lee Ziv

במהלך שנותיי הרצתי במגוון מקומות, ביניהם:
מיקרוסופט ישראל, התיכון הדמוקרטי חדרה, אוניברסיטת חיפה,

מגוון תוכניות תודעה והתפתחות אישית, כנסי חלימה בארץ ובעולם ועוד. 

אני מציעה הרצאות בעברית ואנגלית, פרונטלי או מקוון - לקבוצות, קהילות, חברות, בתי ספר, מכללות…

 

נושאי הרצאה:

  • לחלום תרבות חדשה - הרצאה על חלום ואקטואליה

  • תרבויות החלימה - מאיפה באנו ולאן אנו הולכים

  • חלימה צלולה - מהזדהות לזיהוי

  • צמחי חלימה 

  • לידה ומוות בחלומות 

  • חלימה וכוח החיים - על מיניות בחלומות

  • חלומות - גוף האישה ומחזור הלבנה

  • פרוזדורי חלום - על שיתוק שינה ויציאה מחוץ לגוף


אורך ההרצאה, תוכנה ועלותה בתיאום עם הגוף המזמין ולמספר המשתתפים.

LightBackNew.jpg

"אני תוהה אם אני משתנה בלילה? תן לי לחשוב. האם הייתי אותו הדבר כשקמתי הבוקר? אני כמעט חושבת שאני זוכרת שהרגשתי קצת אחרת, אבל אם אני לא אותו הדבר, השאלה הבאה היא 'מי אני בעולם?' 
הכובען המשוגע: אה, זהו הפאזל הגדול!"

~

(מתוך עליסה בארץ הפלאות)

AI_LEE ZIV-1399555.jpg
bottom of page