top of page
LightBackNew.jpg
The Dreamer Lee Ziv

לחלום תודעה

The Dreamer Lee Ziv

בית הספר לתעופה -
לפני הרבה מאוד שנים הקמתי בעולם החלומות שלי – בית ספר לתעופה.
בבית הספר גם מלמדת וגם לומדת. במשך שנים מגיעים אלי חולמות וחולמים ללמוד לעוף,

להראות לי את התקדמותם ולשאול שאלות, ואני יוצאת לי מידי פעם להשתלמויות,

עפה יחד עם בזים וציפורי לילה שמלמדים אותי מהירות, נסיקה, נחיתה ואיזון פנימי.

מצאתי עצמי עם מעופפים אחרים בדמות אדם שלימדו אותי על כוח הכבידה, עצמת התעופה ושיווי המשקל שביניהם.


עולם החלומות מציע לנו חירות שמעבר לכל תפיסה.

הרחבת גבולות התודעה, הכרות עם העצמי, מפגש עם הצל הפנימי וגם מפגש עם מרחבים נוספים שמחוצה לנו.

 

״המניע האחד שאני מכיר הוא הרצון לחפש את החירות. החירות להמריא ולעוף אל האין-סוף אשר שם.

החירות להיעלם, לנסוק; להיות כמו שלהבת הנר, שאף שהיא ניצבת אל נוכח אורם של ביליון הכוכבים,

אין אורה שלה נפגם, שכן היא לא התיימרה מעולם להיות יותר מכפי שהיא: שלהבת הנר, ותו לא."

עונה דון חואן לקרלוס קסטנדה לשאלתו , מדוע כדאי להעמיק אל עולמות החלימה.

(מתוך הספר "אומנות החלימה") 

במרחב הזה אתם תמצאו פעילויות שונות שאני מציעה כמו –

סדנאות צמחי חלימה, הרצאות, מסעות חלימה ברחבי העולם, מפגשי חלימה אישיים ועוד.

מוזמנים להיכנס אל נבכי התודעה...

The Dreamer Lee Ziv
bottom of page